EĞİTİM SİSTEMİMİZ :

Can Kardeş’te uygulanan eğitim programı, çocukların bütün gelişim alanlarını zengin öğrenme ortamlarıyla destekleyen dünyada etkisi kanıtlanmış programların sentezlenmesi ve kültürümüze uyarlanmasıyla oluşturulmuştur.

Okulumuzda Jean Piaget’nin “Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı, yerini değiştirmeli, birleştirmeli, ayırmalı, tekrar birleştirmelidir. Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar.” sözünden yola çıkılarak etkin öğrenme modeli esas alınmıştır. Okul öncesi dönemi çocuklarında eğitim ortamında yalnızca öğretmeni dinleyerek yeterli öğrenme sağlanamaz. Çocuklar öğrenilecek malzemeye dokunmalı, onu koklamalı, onu duymalı, onunla ilgili konuşmalı, onu görmeli kısacası tüm duyularıyla o malzemeyi yaşamalı. Ancak bu şekilde yaşam boyu öğrenme gerçekleşebilir.

Etkin öğrenmede öğretmen çocuklara aralarından seçim yapabilecekleri farklı materyaller sunar. Çocuklar istedikleri malzemeyi seçerek ne yapacaklarına karar verirler. Çocuklar malzemeleri değiştirir, birleştirir, dönüştürürler. Kısacası tüm duyularıyla etkin olarak araştırırlar. Yaptıkları hakkında kendi sözcükleriyle konuşurlar.Can Kardeş’te Howard Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı göz önünde bulundurularak her çocuğun normal şartlarda çoklu zekâya sahip olduğuna inanılır. Bireysel farklılıklarla her çocukta farklı zekâ tipleri baskın olabilir. Her çocuğun zekâ profili parmak izi kadar kendine özgü ve özeldir. Bu da öğretilmek istenilenlerin çok çeşitli yollarla çocuğa sunulmasını gerekli kılar. Etkin öğrenme modeliyle bu desteklenir. Çocuk drama uygulamalarıyla bilgiyi, duyguyu, durumu yaşar. Sporla öğrenilecek malzemeyle bedensel etkileşime girer. Müzikle ritmik olarak öğrenir. Tabiatta keşiflerle doğa zekâsı gelişir. Diğer bütün zekâ alanları bol yöntem ve sunumla geliştirilir.Diğer yöntemlerden biri de “Proje tabanlı öğrenme” dir.

Projelerle öğrenme sürecine çocuğun aktif katılımı teşvik edilir. Akademik, sosyal ve hayat becerileri birlikte desteklenir. Teknolojiden en etkin şekilde faydalanılır.

Bu şekilde çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi

başkalarına sunabilen bireyler olmaları hedeflenir. Çocuklar hem bireysel hem ekip olarak gerçekleştirdikleri projeler sayesinde bilgiye ulaşma becerilerini geliştirdikleri gibi işbirliği içinde çalışma imkânı da bulurlar.

Bu şekilde çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarına sunabilen bireyler olmaları hedeflenir. Çocuklar hem bireysel hem ekip olarak gerçekleştirdikleri projeler sayesinde bilgiye ulaşma becerilerini geliştirdikleri gibi işbirliği içinde çalışma imkânı da bulurlar.

Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik, sezgi becerilerini geliştirmek için kullandığımız SCAMPER yöntemiyle çocuklara özgün ürünler ortaya koyma fırsatı verilir. SCAMPER ile bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirmesi amaçlanır. Çok boyutlu düşünme ve problem çözme becerileri geliştirilir. Çocukların düşüncelerini geliştirmeleri, değiştirip, bütünleştirmeleri, bağlantılar kurmaları teşvik edilerek yeni keşifler yapmaları sağlanır. Bu şekilde çocuk esnek düşünmeyi, kalıplarla sınırlanmamayı öğrenir.

YASAL UYARI: Bu sitede kullanılan yazılı ve görsel materyallerin izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır.